Om oss


Vad vi står för

 

MediaHolkens affärsidé är att hjälpa företag att med bra grafiska hjälpmedel nå ut till
sina kunder med mål att öka företagets omsättning.

Vi hjälper även till hos avdelningar och byråer med grafisk produktion under
produktionstoppar då vi går in på konsultbasis. Vi kan också gå in i undervisningssyfte när det gäller Adobe's layout och bildredigerings- program.

VISION

MediaHolkens skall vara det självklara valet av leverantör för produktion av all form
av digitalt grafiskt material. Vi skall vara en partner som ger små och medelstora
företag betydande mervärde i sitt försäljnings- och kundvårdsarbete.

KUNDEN I CENTRUM

Vi levererar det Ni behöver, när Ni behöver det till ett pris som är attraktivt. Genom att
fokusera på långsiktiga relationer bygger vi upp en god förståelse för våra kunders
verksamhet och dess behov. Med god förståelse om Er verksamhet och med ett nära
samarbete levererar vi snabbt det Ni behöver för att Ni på bästa tänkbara sätt skall nå
ut till Era kunder.

Vi levererar till Er på ett sätt som passar Er verksamhets behov, exempelvis direkt till
Ert tryckeri, direkt till Ert dokumenthanterings-system, eller direkt till Era säljare.

SKAPA VÄRDE

Vår målsättning är att allt det vi gör skall skapa värde för Er som kund.
Vår arbetsprocess är utformad med syfte att på bästa tänkbara sätt tillgodose
Era behov och Era önskemål.
För oss är kvalité att leverera precis det Ni som kund behöver, vid det tillfälle
Ni behöver det. För att säkerställa en hög kvalité, lägger vi extra stor vikt vid att tidigt
bryta ner Era önskemål till tydliga krav, att ha en kontinuerlig dialog mer er som kund,
samt att på ett strukturerat sätt ta tillvara all form återkoppling.

STÄNDIG FÖRBÄTTRING

Att vara bra handlar för oss om att kunna överträffa de förväntningar Ni som kund idag
ställer på oss. Att bli bättre handlar för oss om att även imorgon kunna överträffa de
förväntningar Ni som kund ställer på oss. Vårt förbättringsarbete drivs efter våra
kunders behov.

Genom att ständigt och metodiskt arbeta med förbättringar i vårt arbete mot Er,
hoppas vi att även kunna bidra till en ytterligare förbättring av Er organisation och
Er verksamhet.